Vzdělávací akce

Vesnice jako kulturní prostor

Seminář a odborná exkurze na téma „Vesnice jako kulturní prostor“ se soustředí na to, jak se kulturní vývoj odrážel v krajině, na dědictví lidové architektury a její současné osudy a cesty přetváření veřejných prostranství. Součástí bude i exkurze s názornými ukázkami následováníhodných i odstrašujících příkladů.

img

Na semináři a exkurzi, které povedou PhDr. Pavel Bureš a Ing. Lenka Solarová, se budeme zabývat hlaně těmito tématy:

  • Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru – nástin vývoje osídlení (kolonizační vlny, vznik vesnických sídel jejich a formy), přetváření přírodní krajiny v krajinu kulturní sídelní, plužina – od předfeudálního období po současnost, akcentace nejdůležitějších vývojových etap a působících vlivů.
  • Historie a současnost venkovského osídlení.
  • Další typy stavebního dědictví venkova – sakrální, technické, hospodářské, společenské a další účelové stavby.
  • Památky lidového stavitelství a péče o ně – vývoj památkové péče o lidovou původní architekturu venkova a historická vesnická sídla od 19. století po současnost.
  • Jak v praxi pečovat o historickou vesnickou zástavbu a vesnická sídla, jak přistupovat k nové výstavbě – náměty a příklady, dodržování urbanistických a architektonických zásad vycházejících z historií ověřených zkušeností, základní východiska pro řešení nové výstavby ve venkovském prostředí, konkrétní návody jak přistupovat ke stavebním úpravám a renovacím původních vesnických staveb a přitom je nepoškodit a nezničit, jak zachovat unikátní genius loci našeho venkova – pozitivní a negativní příklady z terénu.
  • Veřejná prostranství, zeleň a sídelní krajina – historický vývoj a funkce společných veřejných prostor a zeleně ve vesnickém prostředí, jejich postupná zásadní proměna ve 20. století, transformace zemědělské krajiny, současné přístupy k tvorbě krajinné prostředí – od přirozeného vztahu k řízenému modelu.
  • Průběh analýzy historických archivních pramenů při zjišťování vývoje krajiny – zkoumání kronik, plánů, Mullerova mapa, I., II., III. Vojenské mapování, Stabilní katastr;
  • Typické jihočeské formy utváření krajiny – krajina esteticky komponovaná se současným hospodářským využitím.

 

PhDr. Pavel Bureš

Vystudoval Filosofickou fakultu University Karlovy v Praze, obor etnografie a historie. Poté řadu let pracoval v různých exekutivních i odborných orgánech a institucích památkové péče, dále v Národním muzeu v Praze, Muzeu lidových staveb v Kouřimi aj. Nyní působí jako specialista pro oblast památek lidové architektury a historických vesnických sídel v Národním památkovém ústavu, ústředním pracovišti v Praze. Ve své práci a výzkumné, přednáškové i publikační činnosti se specializuje na stavební kulturu venkova, výzkum a dokumentaci lidových staveb a vesnických sídel, teorii a praxi památkové ochrany lidového stavitelství v návaznosti na kulturní krajinu apod. Je členem řady odborných společností a zájmových sdružení.

Ing. Lenka Solarová

Vystudovala Zahradnickou fakultu Medelovy univerzity v Lednici – Zahradní a krajinářskou architekturu a posléze Management zahradních a krajinářských úprav. Od roku 2007 se věnuje realizaci zahrad, veřejné zeleně, průmyslových areálů a revitalizaci krajiny.

Materiály ze semináře:

Související dokumenty ke stažení

pdf  Pozvánka na seminář 14. 3. 2013 v Česticích
pdf  Pozvánka na seminář 15. 3. 2013 v Sepekově
pdf  Pozvánka na seminář 27. 3. 2013 ve Vodňanech
pdf  Pozvánka na seminář 20. 4. 2013 v Katovicích
pdf  Pozvánka na seminář 2. 5. 2013 v Radomyšli
pdf  Pozvánka na seminář 20. 5. 2013 v Cehnicích
pdf  Pozvánka na seminář 24. 5. 2013 v Mirovicích
[ zpět ]
[ nahoru ]

Vyhledávání

Kalendář akcí

< červenec 2024 >
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky