Vzdělávací akce

Vesnice jako místo spotřeby

Seminář a workshop na téma „Vesnice jako místo spotřeby“ otevře problém posunu od aktivní role v produkci do role pasivního spotřebitele limitovaného svou kupní silou a konkrétním, často odlehlým místem. Ukáže možné alternativy, seznámí s právy a možnostmi obrany spotřebitele a upozorní na nebezpečí reklamní manipulace.

img

V rámci semináře a workshopu, které povedou Mgr. Miroslav Vadlejch a Ing. Dana Posádová nebo Ing. Zdenka Nosková, se zaměříme především na tyto tři okruhy:

1) Jak obnovit nebo oživit vztahy mezi spotřebiteli a místními výrobci?

2) Problematika neobnovitelných surovin (materiálních a nemateriálních), vliv jejich neuváženého využívání na degradaci krajiny a ztrátu genia loci daného místa

3) Spotřebitelská gramotnost:

  • Definice spotřebitele
  • Právní rámec spotřebitelských vztahů – občanský zákoník, obchodní zákoník, živnostenský zákon, zvláštní případy podnikání, zákon o ochraně spotřebitele
  • Specifické problémy – různé typy smluv – o dílo, o zhotovení věci na zakázku, o opravě a úpravě věci, jiné smlouvy (půjčky, úvěry)
  • Způsoby prodeje či převzetí věci a jejich úskalí – prodej v obchodě, mimo stálou provozovnu, přes internet, podomní prodej, prodej použitého zboží (automobil), bankovní služby, spotřebitelský úvěr a leasing, pojistné smlouvy, cestovní smlouvy, timesharing, předváděcí akce, jiné (telefonní služby, reklama, phishing, výherní spam)
  • Informace o výrobku, záruční lhůty a reklamace vad, výrobky pro děti
  • Práva spotřebitele a způsoby jejich uplatňování
  • Spotřeba z pohledu výrobce – nové cesty (farmářské trhy, regionální produkt, regionální potravina, prodej ze dvora); Jak se „prodat“ v místě působení (jak porušit mýtus, že odborník je „ten, kdo přišel odjinud“).

Mgr. Miroslav Vadlejch

Je jednatelem společnosti CORPORIN s.r.o., která poskytuje od roku 2008 finanční, ekonomické a realitní poradenství a s ním související zprostředkovatelské služby jak pro občany, tak pro orgány samosprávy a podnikatele. Lektoři společnosti jsou právníci s mnohaletou zkušeností především v občanském, obchodním, živnostenském, pracovním, spotřebitelském právu a v právních vztazích k nemovitostem. Jeden z lektorů je zprostředkovatelem kolektivního vyjednávání zapsaným do seznamu zprostředkovatelů a rozhodců vedeným MPSV ČR.

Ing. Dana Posádová

Studovala marketingovou komunikaci a management. Od roku 2004 se aktivně věnuje tvorbě produktů zážitkového cestovního ruchu na venkově, kde žije, chová ovce a provozuje penzion. Současně je i předsedkyní Svazu venkovské turistiky.

Ing. Zdenka Nosková

Studovala cestovních ruch, marketing a management. Od roku 1997 se věnuje trvale udržitelnému cestovního ruchu a interpretaci místního dědictví. Je spolumajitelkou agentury Dobrý důvod s.r.o. (dodávka projektů na klíč z oblasti domácího CR a kultury, tvorba propagačních a informačních materiálů, naučných stezek, místních muzeí, webových prezentací) a manažerkou projektu Prázdniny na venkově. S rodinou žije a provozuje včelí farmu na Vysočině.


Materiály tze seminářů:

 

Související dokumenty ke stažení

pdf  Pozvánka na seminář 21. 2. 2013 v Česticích
pdf  Pozvánka na seminář 27. 2. 2013 v Cehnicích
pdf  Pozvánka na seminář 16. 3. 2013 ve Střelských Hošticích
pdf  Pozvánka na seminář 16. 4. 2013 ve Vodňanech
pdf  Pozvánka na seminář 19. 4. 2013 v Sepekově
pdf  Pozvánka na seminář 5. 6. 2013 v Blatné
pdf  Pozvánka na seminář 7. 6. 2013 v Mirovicích
[ zpět ]
[ nahoru ]

Vyhledávání

Kalendář akcí

< červen 2024 >
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky