Lektoři

Stručné profesní vizitky lektorů spolupracujících na vzdělávacím projektu (v abecedním pořadí)


PhDr. Pavel Bureš

Vystudoval Filosofickou fakultu University Karlovy v Praze, obor etnografie a historie. Poté řadu let pracoval v různých exekutivních i odborných orgánech a institucích památkové péče, dále v Národním muzeu v Praze, Muzeu lidových staveb v Kouřimi aj. Nyní působí jako specialista pro oblast památek lidové architektury a historických vesnických sídel v Národním památkovém ústavu, ústředním pracovišti v Praze. Ve své práci a výzkumné, přednáškové i publikační činnosti se specializuje na stavební kulturu venkova, výzkum a dokumentaci lidových staveb a vesnických sídel, teorii a praxi památkové ochrany lidového stavitelství v návaznosti na kulturní krajinu apod. Je členem řady odborných společností a zájmových sdružení.


MVDr. Eva Cipínová

Ředitelka odboru veterinární hygieny Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj. Praxe od roku 1981. Od 90. let se zabývá hygienou potravin, několik let pracovala ve veterinární laboratoři. Má dlouholeté zkušenosti s implementací platné legislativy do praxe. Pracovně navštívila šest států EU a jednou třetí zemi (Turecko).


Mgr. Vladimír Červenka

Absolvent Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, v letech 2005 - 2009 středoškolský učitel dějepisu a latiny, 2009 - 2011 odborný zaměstnanec turistického informačního centra ve Lnářích, 2011 - 2012 dokumentátor Městského muzea v Blatné, nyní historik na volné noze. Dlouhodobě se intenzivně zajímá o historii Prácheňska, publikuje a přednáší na toto téma.


Ing. Zdenka Nosková

Studovala cestovních ruch, marketing a management. Od roku 1997 se věnuje trvale udržitelnému cestovního ruchu a interpretaci místního dědictví. Je spolumajitelkou agentury Dobrý důvod s.r.o. (dodávka projektů na klíč z oblasti domácího CR a kultury, tvorba propagačních a informačních materiálů, naučných stezek, místních muzeí, webových prezentací) a manažerkou projektu Prázdniny na venkově. S rodinou žije a provozuje včelí farmu na Vysočině.


Mgr. Irena Novotná

Vystudovala pedagogiku a etnologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Do nástupu na mateřskou dovolenou působila jako etnografka v Muzeu středního Pootaví ve Strakonicích. V současnosti je na rodičovské dovolené. V roce 2010 založila malou firmu, která se specializuje na národopisné pořady pro děti a hudební vystoupení s dudami. Publikuje odborné články, redigovala několik národopisných publikací J. Režného. Je členkou dvou občanských sdružení - BEZ (různé volnočasové aktivity v obci) a Tradice dnes – spolek (obnova tradic a jejich rozvíjení v současné společnosti).


Mgr. Michal Novotný

Vystudoval přírodovědeckou fakultu UK a následně sociální pedagogiku. Pracoval krátce ve výzkumu a poté v řadě neziskových organizací (krizové centrum, dobrovolnické centrum a komunitní nadace). Nyní je koordinátorem programu Zdravé město Strakonice a projektovým manažerem tamtéž. Mimo to se podílí na aktivitách sdružení BEZ Katovice, které každoročně dobrovolnicky realizuje řadu místních aktivit od přednášek, přes přírodovědné vycházky až po akce pro děti (kuličkiáda, Mikulášská atd.).


Ing. Dana Posádová

Studovala marketingovou komunikaci a management. Předsedkyně Svazu venkovské turistiky. Od roku 2004 se aktivně věnuje tvorbě produktů zážitkového cestovního ruchu na venkově, kde žije, chová ovce a provozuje penzion.


Ing. Lenka Solarová

Vystudovala Zahradnickou fakultu Medelovy univerzity v Lednici – Zahradní a krajinářskou architekturu a posléze Management zahradních a krajinářských úprav. Od roku 2007 se věnuje realizaci zahrad, veřejné zeleně, průmyslových areálů a revitalizaci krajiny.


Mgr. Miroslav Vadlejch

Je jednatelem společnosti CORPORIN s.r.o., která poskytuje od roku 2008 finanční, ekonomické a realitní poradenství a s ním související zprostředkovatelské služby jak pro občany, tak pro orgány samosprávy a podnikatele. Lektoři společnosti jsou právníci s mnohaletou zkušeností především v občanském, obchodním, živnostenském, pracovním, spotřebitelském právu a v právních vztazích k nemovitostem. Jeden z lektorů je zprostředkovatelem kolektivního vyjednávání zapsaným do seznamu zprostředkovatelů a rozhodců vedeným MPSV ČR.

[ zpět ]
[ nahoru ]

Vyhledávání

Kalendář akcí

< březen 2024 >
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky