Vzdělávací akce

Vesnice jako tvůrčí prostor

Seminář a interaktivní dílna na téma „Vesnice jako tvůrčí prostor“ se ohlédne za hodnotami, které na venkově po staletí vznikaly díky umu řemeslníků a hospodářů, a pokusí se ukázat, jak dalece jsme schopni na ně navázat v současné době. Pro zájemce o návrat k tradiční produkci potravin budou užitečné podrobné informace o podmínkách prodeje ze dvora.

img

Na semináři věnovaném příležitostem vesnického života pro tvůrčí a tvořivé obyvatele, kteří mají ambice udržet a rozvinout na venkově nejen tradiční formy podnikání, se nejprve ponoříme do historie. S Mgr. Vladimírem Červenkou, odborníkem na dějiny Prácheňska, se podíváme na vznik a rozvoj řemeslné výroby až do pravěku a starověku.

Souvislosti s dnešním uspořádáním budeme hledat ve středověku a raném novověku (v řemeslech i obchodování). Vysvětlíme si, jak se řemeslná výroba měnila v důsledku průmyslové revoluce a rozvíjela v éře První republiky a naopak upadala v době budování socialismu.

Probereme nejvýznamnější tradiční řemesla na Blatensku, Písecku, Strakonicku a Vodňansku (rybářství, kamenictví, kovářství, včelařství, mlynářství, hrnčířství, ševcovství) a podíváme se na řemeslo včera a dnes.

Protože venkov odjakživa symbolizovali především zemědělsci, s ředitelkou Odboru veterinární správy KVS JK MUDr. Evou Cipínovou probereme základní podmínky a možnosti prodeje domácí faremní produkce jak "ze dvora", tak i na různých trzích a tržnicích.

Mgr. Vladimír Červenka

Absolvent Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, v letech 2005 - 2009 středoškolský učitel dějepisu a latiny, 2009 - 2011 odborný zaměstnanec turistického informačního centra ve Lnářích, 2011 - 2012 dokumentátor Městského muzea v Blatné, nyní historik na volné noze. Dlouhodobě se intenzivně zajímá o historii Prácheňska, publikuje a přednáší na toto téma.

MVDr. Eva Cipínová

Ředitelka odboru veterinární hygieny Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj. Praxe od roku 1981. Od 90. let se zabývá hygienou potravin, několik let pracovala ve veterinární laboratoři. Má dlouholeté zkušenosti s implementací platné legislativy do praxe. Pracovně navštívila šest států EU a jednou třetí zemi (Turecko).

Interaktivní dílna

V rámci dílny mají účastníci možnost v praxi si vyzkoušet různá řemesla a postupy, které novým způsobem aplikují původní tradice.


Materiály ze semináře:

Související dokumenty ke stažení

pdf  Pozvánka na seminář 30. 10. 2012 v Blatné
pdf  Pozvánka na seminář 11. 12. 2012 v Cehnicích
pdf  Pozvánka na interaktivní dílnu 1. 12. 2012 v Katovicích
pdf  Pozvánka na seminář 20. 2. 2013 ve Vodňanech
pdf  Pozvánka na seminář 9. 3. 2013 v Katovicích
pdf  Pozvánka na interaktivní dílnu 18. 3. 2013 v Cehnicích
pdf  Pozvánka na interaktivní dílnu 21. 3. 2012 v Česticích
pdf  Pozvánka na interaktivní dílnu 23. 3. 2012 v Myšticích
pdf  Pozvánka na seminář 29. 3. 2013 v Sepekově
pdf  Pozvánka na seminář 26. 4. 2013 v Miroticích
[ zpět ]
[ nahoru ]

Vyhledávání

Kalendář akcí

< červenec 2024 >
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky